شماره تماس :

افزایش 4 برابری درآمد بازدید ساز

افزایش 4 برابری درآمد بازدید ساز

سلام

کاربران گرامی درامد های بخش بازدید ساز 4 برابر افزایش یافت . 

همچنین تعداد تبلیغات فعال به بیش از 300 مورد رسید .