شماره تماس :

سیستم گیتی رنک

سیستم گیتی رنک

سیستم گیتی رنک

برای کسب درآمد در سیستم گیتی رنگ از 4 روزش می توانیید استفاده کنید 

بدون نیاز به داشتن سایت و ... ( مناسب برای عموم مردم )

برای صاحبان سایت و وبلاک 

در گیتی رنگ چندین روش کسب درآمد وجود دارد .

کسب درآمد از جستجحو گوگل 

بر اساس مدت زمان هر آگهی حداقل 200 ریال و حداکثر 4500 ریال

کسب درآمد بازدید ساز 

بر اساس مدت زمان هر آگهی بین 10 ریال لغایت 100 ریال 

کسب درآمد از پاپ آپ 

سه پاپ آپ برای هر ای پی در 24 ساعت و درآمد زایی معادل 180 ریال

کسب درآمد از پاپ باکس 

سه بار نمایش برای هر ای پی در 24 ساعت و درآمد زایی معادل 15 ریال

کسب درآمد از زیر مجوعه 

معادل 20 درصد از فعالیت زیر مجموعه هایتان به صورت دائم